Zorgdossiers
digitaliseren

Zorgdossiers in zorginstellingen

Ook in de zorg wordt vrijwel alleen gewerkt met digitale dossiers. Maar wat dan te doen met papieren dossiers die nog vele jaren bewaard moeten blijven? Cliëntendossiers moeten na afsluiting 20 jaar bewaard blijven. En hoe ga je om met medicijnlijsten, extramurale en intramurale zorgdossiers? Vanuit onze ervaring kunnen wij jullie zorginstelling hiermee helpen. Laat een berichtje achter en we plannen graag een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Papieren en/of digitale dossiers?

Papieren en elektronische dossiers moeten jarenlang bewaard, maar worden soms nauwelijks nog gebruikt. Toch moeten de dossiers wel makkelijk beschikbaar zijn als dat nodig is. De oplossing? Externe archiefopslag. De fysieke dossiers worden in ons ISO 27001 gecertificeerde en beveiligde archiefdepot opgeslagen, maar zijn toch snel digitaal beschikbaar als dit nodig is. Makkelijk, veilig en alleen toegankelijk als je geautoriseerd bent. Vraag vandaag nog de gratis demo aan.

Zorgdossiers

Privacygevoelige informatie

Medische dossiers bevatten veel privacygevoelige informatie. Zorgverleners en patiënten willen uiteraard niet dat deze informatie door onzorgvuldigheid op straat komt te liggen. Beveiliging van de gegevens moet dan ook voldoen aan de hoogste normen van informatiebeheer. Opslag in het archiefdepot van View biedt deze zekerheid.

Ons depot voldoet aan de archiefinspectie-norm en is maximaal beveiligd. Daarnaast wordt het pand regelmatig gecontroleerd op stof en ongedierte en zijn de risico’s van brand-, inbraak- en waterschade tot een minimum beperkt.

Bewaartermijnen medische dossiers

Medische dossiers kennen een lange bewaartermijn,  zodat gedurende een lange periode informatie over de behandeling van de patiënt beschikbaar is en opgevraagd kan worden. De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar vanaf het eerste moment dat er gegevens van de patiënt zijn genoteerd. De bewaartermijn kan echter ook langer zijn als dit nodig is om goede zorg te verlenen (denk aan chronische aandoeningen).

Patiëntendossiers digitaliseren

Medische dossiers beheren kost tijd en geld. Volgens ons kunnen zorgverleners hun tijd zinvoller gebruiken. Niet meer op zoek naar een dossier in een archiefkast, maar snel en veilig toegang tot het elektronische dossier. Bevoegde collega’s kunnen bovendien veel sneller informatie uitwisselen.

Kortom: Minder kosten, meer tijd en ruimte.

Veel medische instellingen werken al via het Elektronisch Patiëntdossier (EPD). Met dit elektronische systeem (waarin medische gegevens van patiënten opgeslagen en verwerkt worden) kunnen zorgverlening en informatieverstrekking efficiënter verlopen. Toch is ook het papieren medisch dossier nog op de werkvloer aanwezig. Het gevolg is dat twee verschillende dossiers door elkaar lopen.

Maar moet dan het  gehele papieren archief worden gedigitaliseerd? View heeft een goede oplossing hiervoor: Met ‘scanning on demand’ worden alle dossiers fysiek opgeslagen, geïndexeerd en toegevoegd in onze zorgapplicatie iView. Zodra een zorgdossier nodig is, vraag je dit op en komt het digitaal op je werkplek. Makkelijk en toch heel veilig.

Vijf ook interessante pagina’s