Patiëntendossiers bij huisartsen.

Patiëntendossiers digitaliseren of opruimen uit de praktijk.

Het dossier met patiëntgegevens goed op orde in de praktijk maar staat het toch nog in de weg? De bekende lades met A5 kaarten, familiedossiers, dossiermappen met kleurindexering, dossiers in een archiefruimte op zolder of in een externe opslag; dit alles zien wij ook nog bij jullie collega’s. Kortom, wij helpen jullie graag met een digitaliserings- of andere oplossing. Klik op: gratis offerte aanvragen.

De opzet voor een digitaal patiëntendossier

Om patiëntendossiers te verwerken en digitaliseren doen wij eerst een vooronderzoek. Is het nodig en wenselijk alles te digitaliseren of kunnen de dossiers beter in ons archiefdepot opgeslagen en beheerd worden?

Wetende dat de zorgdossiers 20 jaar bewaard moeten blijven, op papier of digitaal, vraagt dit om een oplossing op maat. Immers, een goed huisarts-informatie systeem is de ruggengraat van de praktijk.

Patiëntendossiers

Na het digitaliseren..

Kunnen wij de dossiers koppelen in verschillende Huisarts Informatie Systemen(HIS), zoals Medicom of Promedico. Een andere mogelijkheid is de digitale dossiers apart (extern) op te slaan. Zodra de patiënt op het spreekuur komt, kan het digitale dossier in de applicatie worden geïmporteerd.

Een derde optie is de dossiers digitaal op te slaan in de applicatie iView. Speciaal voor huisartsen-informatie systemen ontwikkeld.
Tijdens een afspraak kunnen wij jullie alles laten zien en de voor- en nadelen van de diverse opties doornemen. Wij zijn vaak verbaasd welke tarieven gehanteerd worden in de medische wereld bij verschillende HIS systemen. Dit kan anders, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan, tegen een betere prijs.

Want veiligheid staat voorop

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) eist verschillende maatregelen ter bescherming van digitale dossiers. Bij het digitaliseren van de patiëntendossiers zorgen wij dat dit correct en veilig gebeurt. Om te bepalen wie toegang heeft tot documenten gelden duidelijke regels, hier besteden wij veel aandacht aan.

Jarenlange ervaring
De mensen bij View hebben jarenlange ervaring met huisartsenpraktijken en de migratie van het papieren- naar het digitale patiëntendossier. Wij kennen de bekende groene kaarten, de A5-gevouwen enveloppen en de familiedossiers. Perfect bijgehouden of  ‘georganiseerd rommelig’ archief: welkom bij View!

Vijf aanpalende linkjes, wellicht ook interessant