Wegiz; eindelijk elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Op 18 april  heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’, kortweg ‘Wegiz’.

Zodra minister2023 Kuipers en de koning de wet hebben ondertekend en het gepubliceerd is in het Staatsblad kan het, waarschijnlijk per 1 juli, in werking treden.

Doel van de wet
De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat ICT-systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners gegevens met elkaar kunnen delen. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden bepalen zorgverleners zelf, maar de manier waarop wordt in de Wegiz geregeld. Niet meer op papier, per fax of een USB, maar verplicht elektronisch.
Op deze manier krijgen zorgverleners alle benodigde informatie; de juiste zorg kan dan beter en sneller aan de patiënt gegeven. Maar vooral wordt er veel administratietijd bespaard. Niet meer handmatig dossiers van een andere arts of ziekenhuis in het systeem invoeren, met het  risico op fouten. Tijd die dus aan de echte zorg besteed kan worden!

Gegevens
In het begin van de coronapandemie hebben we er hier al over geschreven: Patiënten die uit ruimtegebrek van het ene ziekenhuis naar het andere moesten worden overgebracht, met een envelop vol gegevens op de brancard.
Het ministerie van VWS heeft, samen met mensen uit de praktijk, een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. Hierin is vastgelegd welke zaken als eerste gedeeld moeten worden. Medicatieoverdracht, basisgegevens uit de zorg, verpleegkundige overdracht, beschikbaarheid van beelden en Acute Zorg, hebben de prioriteit.

Duidelijke overdracht van gegevens, minder kans op vergissingen, tijdsbesparing door minder (dubbele) administratie: dit levert betere zorg én besparingen op. Gelukkig dus dat het (eindelijk)  geregeld wordt!

En als patiëntengegevens niet direct meer nodig zijn? Veilige opslag in een goede archiefomgeving is dan de logische vervolgstap ?
Via deze link: zorgdossiers, vertellen op deze site er graag meer over.

Met vriendelijke groet,
Wilfred Bussink

Deel dit bericht