Wij zijn begonnen

Tweeduizendzestien is weer onderweg. Wij zijn begonnen. Wij van View gaan nu het achttiende jaar in om weer vol enthousiasme en energie klaar te staan voor onze trouwe klanten. Uiteraard dat niet alleen. Nee, wij staan ook klaar om nieuwe klanten te mogen ontvangen en hen met raad en daad bij te staan.

Het blijft nog altijd een doorlopend proces om de informatiestroom in menig organisatie in goede banen te leiden. Heel veel gaat al goed en velen draaien al zeer efficiënt met de digitale informatievoorziening. Op het kruispunt van vele data blijft het altijd een aandachtspunt om wat, hoe en hoelang te bewaren en ook voor wie. Welke informatie doet er toe en welke kan direct vernietigd worden? Nee, dat doen we niet rücksichtslos met de papiervernietiger van ex-Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Dat kan en moet met een stukje beleid. Niet alleen papieren documenten hebben bewaar- en vernietigingsplicht, maar ook digitale documenten hebben deze zelfde uitgangspunten zoals voorgeschreven staat middels de Archiefwet. En dan blijft de kracht en meteen de ontzettende kwetsbaarheid van het digitale document altijd boven de organisatie zweven. Overal en altijd de informatie en het juiste dossier/document beschikbaar hebben en er meteen overal en altijd van bewust zijn dat de deelbaarheid ook een schaduwkant kent. Het bekende hacken van menig database of weer een DDoS aanval, laat zien hoe kwetsbaar dit is. Dan is, in dit licht bezien, de opening van ‘ons’ Nationaal Archief inzake de dossiers van Koningin Wilhelmina uit de tweede wereld oorlog, een bijzondere kijk in het leven van onze vorstin toentertijd in Londen. Deze dossiers geven een beeld van het leven toen en de aanpalende correspondentie die ons staatshoofd verzamelde en realiseerde. Dan is papier als informatiedrager toch nog altijd waardevol. En niet alleen waardevol, ook na een tijdspanne van duizend jaar is deze informatie nog altijd in no-time beschikbaar en veelal leesbaar. Prachtig toch? Dan pak ik uit het archief een informatiedrager uit de jaren 70. Een floppy diskette van IBM, kent u die club nog? Van 160KB (!) een slap plastic schijfje van ruim 10 cm doorsnee. Hoe ga ik deze wellicht waardevolle informatie hiervan afhalen? We praten over de jaren 70 en 80, nog maar een 40 jaar geleden en nu wordt het al een struggle om de informatie hiervan te ontsluiten. Dus het moraal van deze openings ouverture voor dit jaar, bezint eer ge begint. Een degelijk archiefplan is het raamwerk om vele jaren solide om te gaan met de informatiestroom en dossiervorming binnen uw organisatie. Hiermee eindig ik.

Wanneer wij bij u kunnen beginnen, laat het ons weten, wij staan voor uw klaar.

Dank u wel.
Wilfred Bussink

Deel dit bericht