Wat weet jij van de AVG wet?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing en zal als vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dienen. De AVG geldt dan in de hele Europese Unie en de Wbp vervalt. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Kort gezegd, meer verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Uw bedrijf moet ten eerste kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dit betekent dat uw bedrijf nog duidelijker moet maken waarom bepaalde gegevens verzameld worden, waar die gegevens voor gebruikt worden en er moet toestemming zijn van de gebruiker om gegevens te verzamelen. Daarnaast hebben betrokkenen onder andere het recht om informatie in te zien en te wijzigen. Burgers krijgen op deze manier meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Daarnaast is er ook een meldplicht datalekken opgenomen in de AVG. Dit verplicht elk bedrijf een ernstig lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur. Procedures voor het vastleggen en melden van datalekken moet uw bedrijf strikt regelen, omdat alle datalekken gedocumenteerd moeten worden.

Elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de AVG-regels, maar is uw bedrijf eigenlijk wel goed voorbereid? Weet iedereen binnen uw bedrijf welke persoonsgegevens worden verwerkt, en met welk doel? Veel nieuwe begrippen, zoals privacy by design en privacy by default, komen aan de orde in de AVG en uw personeel moet op de hoogte zijn van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt. Daarnaast moet bijna ieder bedrijf de privacyverklaring herzien, omdat informatie veel gedetailleerder opgeschreven moet zijn. Over iets meer dan twee maanden zal de AVG van kracht zijn en zal de Autoriteit Persoonsgegevens streng controleren op navolging hiervan. Dit betekent dat uw bedrijf nog ruim twee maanden de tijd heeft om de bedrijfsprocessen in overstemming te brengen met de AVG wet.

Wilt u meer informatie over de AVG wet ontvangen?
Of wilt u uw dossiers veilig extern laten beheren of digitaliseren, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Deel dit bericht