Voorstel voor aparte Kamercommissie digitale zaken

Donderdag 28 mei was op de site van de NOS te lezen dat er een voorstel is gedaan een aparte Kamercommissie digitale zaken aan te stellen. Het voorstel komt van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Zij stond aan het hoofd van een onderzoekscommissie uit de Kamer, die een jaar geleden werd ingesteld. De commissie concludeert dat de Tweede Kamer nu niet goed is toegerust om alle ontwikkelingen rondom digitalisering te volgen, laat staan te beoordelen. Digitalisering heeft grote invloed op het dagelijks leven van de burgers; het gaat over werkgelegenheid, veiligheid, democratie, verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid. Het biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De regering ziet het belang van digitalisering zeker in; staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Digitale Overheid als een van de belangrijkste punten in zijn portefeuille. Maar voor de Kamer lag dat anders: Alle commissies behandelen digitalisering “erbij”, maar hebben hier geen gespecialiseerde ondersteuning bij. Hierdoor worden zaken wel besproken, maar vaak niet volledig en zeker niet in samenhang. Een aparte Kamercommissie digitale zaken zou dit probleem moeten oplossen. Een van de aanbevelingen die de onderzoeksgroep doet, is het jaarlijks opstellen van een “kennisagenda” om zelf informatie op te zoeken over digitalisering, in Nederland en de EU.

Content gerealiseerd door Helma Bode, Scribia.nl

Deel dit bericht