Veiliger digitaal patiëntendossier

Het traditionele Elektronische patiëntendossier (EPD) wordt tot op heden nog via een centraal punt, het zogenoemde landelijke schakelpunt (LSP), uitgewisseld. In dit huidige LSP systeem kan op zoveel plekken ingelogd worden, dat de privacy van patiënten niet gegarandeerd is.

Nu hebben Amsterdamse huisartsen samen met ICT’ers een systeem bedacht waarbij het patiëntendossier direct bij de huisarts opgevraagd kan worden door middel van internetverbinding. Het voornaamste voordeel van het nieuw bedachte systeem is dat het patiëntendossier onder het beroepsgeheim van de huisarts zullen vallen, zodat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Huisartsen kunnen samen met de patiënt bepalen welke zorgverleners toegang hebben tot het dossier, en ook dan kan nog per zorgverlener gekozen worden welke informatie weergegeven wordt. Critici vinden dit een probleem, omdat het voor problemen kan zorgen als een patiënt bijvoorbeeld met spoed opgenomen moet worden. Het grote nadeel van beide systemen is dat een huisarts de patiëntendossiers niet tot zijn of haar beschikking heeft als er geen internetverbinding is. Desondanks noemt de Amsterdamse huisartsengroep dit nieuwe systeem ‘het eerste échte alternatief voor het landelijke LSP systeem’. Theoretisch gezien zou het nieuwe systeem het LSP kunnen vervangen, maar volgens huisartsenkring Amsterdam is het meer waarschijnlijk dat beide systemen naast elkaar zullen gaan bestaan. Wilt u uw dossiers ook veilig laten opslaan en beheren, digitaal en/of fysiek? Door middel van scanning on demand worden uw dossiers veilig opgeslagen en kunt u deze 24/7 opvragen in onze online database iView. Via een beveiligde tunneling kunt u uw dossiers downloaden en meteen inzien. Het ISO 27001 certificaat geeft u de garantie dat uw dossiers bij View veilig en betrouwbaar gearchiveerd zijn.

Wilt u meer weten over wat View kan betekenen voor de dossiers binnen uw organisatie?
Neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht