Systemen EPD’s niet goed op elkaar aangesloten

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) werkt nog niet naar behoren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers van de Federatie Medisch Specialisten. Tachtig procent van hen concludeert dat patiënten dagelijks gevaar lopen voor slechte uitwisseling via de EPD-systemen. Volgens de medisch specialisten sluiten de EPD-systemen niet goed op elkaar aan, waardoor informatie tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en GGD-instellingen niet overgedragen wordt. Volgens de specialisten is het onbegrijpelijk dat de systemen nog steeds niet goed kunnen samenwerken.

EPD
Het EPD werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat overal de medische gegevens beschikbaar zijn voor patiënten die dat willen. Op deze manier kunnen hulpverleners in verschillende gebieden bij de medische gegevens van een patiënt op het moment dat er iets aan de hand is. Er zijn twee grote partijen die het EPD in handen hebben, concurrentie door kleine bedrijven om het systeem bijvoorbeeld te verbeteren is daardoor bijna niet mogelijk. De ervaring van View is dan ook dat de software voor huisartsen erg complex en duur is.

Digitalisering en opslag
Ook View Document Management werkt veel met patiëntendossiers. Deze dossiers worden bij View fysiek aangeleverd en vervolgens gedigitaliseerd in de scanstraat. De digitale gegevens die hieruit voortkomen kunnen worden gebruikt voor het EPD. View heeft patiëntendossiers opgeslagen verwerkt van onder andere huisartsen en bijvoorbeeld GGD’s.

Hulp nodig?
Heeft u ook hulp nodig bij de verwerking van de patiëntendossiers van uw instantie of praktijk? View kijkt graag met u mee en kan u helpen de juiste beslissingen te nemen over uw archief. Zo is het bij View mogelijk alles te laten digitaliseren, maar biedt View ook de mogelijkheid alleen de dossiers te digitaliseren die op dat moment nodig zijn. Daarnaast houdt View voor u de bewaartermijnen in de gaten. View zorgt voor heldere communicatie en kan u stap voor stap helpen bij alle mogelijkheden rondom digitalisatie of het beheer van patiëntendossiers. Mocht u hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht