Praktijkruimte voor huisartsen

Vergrijzing, meer ouderen die langer thuis blijven wonen; duidelijk is dat er de komende jaren veel huisartsen nodig zijn. Omdat de vergrijzing ook onder die beroepsgroep toeneemt, zijn er jaarlijks veel nieuwe huisartsen nodig.

Er is de afgelopen jaren dan ook extra geïnvesteerd in de opleiding. Maar geld alleen is niet voldoende. Om een arts in opleiding de kans te geven ervaring op te doen in een praktijk, is er letterlijk ruimte nodig.

Wanneer meer mensen zich bij een huisartsenpraktijk willen inschrijven, kan de arts een praktijkondersteuner of een extra arts in dienst nemen; maar ook hiervoor moet dan wel ruimte zijn.

Trouw schreef deze week over een onderzoek onder 1800 artsen door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Dit toonde aan dat maar liefst 77% problemen heeft met het uitbreiden van de praktijk of het vinden van nieuwe ruimte. Nieuwe patiënten inschrijven of extra ondersteuners in dienst nemen is dan niet mogelijk. Voor patiënten kan dit betekenen dat er geen huisarts in de buurt beschikbaar is.

Een praktijk met voldoende ruimtes, de droom van iedere huisarts. Maar met de torenhoge prijzen van vastgoed is dit (vanuit de vaste vergoeding per patiënt) nauwelijks te betalen. Het is belangrijk dat gemeentes hier oog voor hebben en proberen betaalbare panden beschikbaar te stellen, om zo de zorg voor hun inwoners veilig te stellen.

Woekeren met de ruimte; een bekend probleem. Niet alleen bij huisartsen, ook bij bedrijven en instellingen kan het lastig zijn voldoende vierkante meters te krijgen in de huidige markt.

Maar wordt de bestaande ruimte wel optimaal benut of is hier nog winst te behalen? Hoe zit het met de opgeslagen materialen en dossiers? Regelmatig staat een kamer vol kasten met archiefstukken. Vanwege de wettelijke bewaartermijn mogen deze niet weg, terwijl er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Dan kan digitalisering en/of opslag elders een oplossing zijn. Zo komt ruimte vrij en is alles toch, zo nodig, toegankelijk.

View Document Management is prima in staat een oplossing op maat te regelen!

Content gerealiseerd door Helma Bode, d.d. 03-02-2022

Deel dit bericht