Ook tekstberichten centraal opslaan

Het trok (terecht) veel aandacht vorig jaar: premier Rutte die zelf besliste welke sms’jes zo belangrijk waren dat hij ze doorstuurde om opgeslagen te worden.

De andere, in zijn ogen minder belangrijke, wiste hij dagelijks. Dat was nodig vanwege de beperkte opslagruimte op zijn oude Nokia, aldus Rutte.  In mei 2022 werd hierover een Kamerdebat gehouden en werd besloten een adviesgroep in te stellen die moest bekijken welke maatregelen noodzakelijk waren.

Dit Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) kwam vorige week met een eerste advies: alle werk gerelateerde chatberichten van ministers, staatssecretarissen, bestuurders en hoge ambtenaren moeten worden opgeslagen. Volgens de voorzitter van het Adviescollege, Ineke van Gent, is het een recht voor iedereen om overheidsinformatie te kunnen inzien. Dit is noodzakelijk voor een echte democratie.

Nu is het nog zo dat politici en hoge ambtenaren zelf selecteren welke berichten belangrijk genoeg zijn om te bewaren. Zij moeten dit dan zelf kopiëren naar een digitaal archief. Het advies van het ACOI is dit centraal en automatisch te doen, voor alle berichten die met het werk te maken hebben. De berichten van hoge ambtenaren zouden dan voor een vaste periode, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, bewaard moeten blijven. De berichten van bestuurders en bewindslieden moeten zelfs voor altijd worden opgeslagen en gearchiveerd.

Voor historici die over een aantal jaar op deze tijd terugkijken is het natuurlijk heel interessant om te zien hoe er (digitaal) overlegd is, welke ideeën mensen daarbij hadden. Dan kunnen zelfs ‘onbelangrijke’ berichtjes ertoe doen, net zoals bijvoorbeeld losse aantekeningen bij papieren dossiers een ander beeld kunnen geven. Als de minister de voorstellen van het adviescollege overneemt, is het de bedoeling deze werkwijze vanaf volgend jaar bij de hele overheid in te voeren.

Veilig, zorgvuldig en voor de juiste personen toegankelijk gegevens opslaan. Waar kennen we dat toch van ? ?

Bron: nos.nl

Deel dit bericht