Inzicht medische dossiers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om zorgverzekeraars inzicht te geven in medische dossiers. Op deze manier kunnen zij onderzoeken doen naar fraude met declaraties bij zorgverzekeraars. Tegenstanders zijn bang dat daarmee het medisch beroepsgeheim wordt aangetast.

Zorgverzekeraars zijn commerciële instellingen en kunnen met de informatie uit de medisch dossiers meer dan alleen controleren of er fraude wordt gepleegd met de declaraties. Volgens de Tweede Kamers is het nodig om de onderzoeken naar fraude uit te voeren, omdat er jaarlijks voor miljoenen gefraudeerd wordt met de declaraties bij de zorgverzekeraars. Bij het plan hoort dat de personen van wie de dossiers zijn zo snel mogelijk na het onderzoek moeten horen dat hun dossier is ingezien voor deze doeleinden. Privacy van dossiers, welke dossiers dan ook, levert altijd discussie op. Voor alle soorten dossiers zijn er andere regelingen en gelden andere bewaartermijnen.

Wilt u specifieke informatie over een bepaald soort dossier?
Bekijk gerust onze website voor meer informatie hierover. Voor specifieke vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met View.

Deel dit bericht