“Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoeksresultaten aangepast”

Zo stond op 28 januari te lezen in het AD. In een artikel van Koen Voskuil wordt, aan de hand van verklaringen van klokkenluiders, verslag gedaan van een cultuur van achterhouden van gegevens, aanpassen van verslagen en censuur door hoger geplaatsten. 

Misstanden bij de inspectie
 Als uit onderzoeken zaken naar voren komen die gevoelig liggen, wordt er vaak op aangedrongen dit af te zwakken, algemener te formuleren of soms zelfs te schrappen. Dit tot grote onvrede van de betrokken inspecteurs. Op deze manier komen bepaalde misstanden, op allerlei gebied, niet naar buiten. Maar ook wordt zo aan de Tweede Kamer niet de complete informatie beschikbaar gesteld. Soms wordt er zelfs bewust een rapport niet naar de Kamer gestuurd, omdat de top van de inspectie en/of de minister bang is voor “gedoe”.

Zoekraken of zoekmaken?
Natuurlijk is er weinig te beginnen als gegevens bewust verkeerd worden vastgelegd. Maar iedereen kent ook de affaires van “kwijtgeraakte” informatie. De “bonnetjesaffaire” rond Fred Teeven, waarbij informatie over een deal met en topcrimineel zoek (b)leek bijvoorbeeld. Of informatie die zo “onvindbaar” werd opgeslagen dat het voor de lezer nauwelijks toegankelijk was. Voorbeeld hiervan was informatie over misdrijven waarbij asielzoekers betrokken waren.

Toegankelijkheid
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt weer eens hoe belangrijk het is dat gegevens en dossiers goed bewaard worden en toegankelijk zijn. Uiteraard kan informatie vertrouwelijk zijn, maar diegenen die er wel inzicht in mogen hebben, moeten ook in staat zijn over de goede stukken te beschikken. Een veilige opslag van gegevens staat bij View voorop. Zowel fysieke dossiers als de digitale opslag, wij zorgen ervoor dat alles goed bewaard wordt. En, zeker zo belangrijk, dat alles toegankelijk is voor wie de gegevens echt nodig heeft. View voldoet aan de hoogste veiligheidsnorm voor zowel de opslag als de digitale omgeving, waarmee alles via een beveiligde verbinding in iView te downloaden is. Content gerealiseerd door Helma Bode.

Deel dit bericht