Geen datalek met ISO 27001

Recent is een wetswijziging aangenomen die de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen was dit College Bescherming Persoonsgegevens, bevoegdheid geeft om aanzienlijke hogere boetes uit te delen wanneer ernstige datalekken niet gemeld worden.

Bovendien moeten gebruikers op de hoogte worden gesteld wanneer datalekken voor hen negatieve gevolgen kan hebben. Onder een datalek wordt verstaan dat persoonsgegevens in bezit komen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De boetes kunnen oplopen tot € 810.000 of 10% van de jaaromzet. Het doel van de wetswijziging is om te stimuleren dat organisaties hun gegevens beter zullen beveiligen. Een beveiligingsprobleem ligt meestal ten grondslag aan een datalek. Vaak gaat het om digitale bestanden, maar ook wanneer fysieke bestanden bij onbevoegde derden komen, is er sprake van een datalek. ISO 27001 is een uitgelezen mogelijkheid voor uw organisatie om de informatiebeveiliging goed op orde te brengen en te houden. View is ISO 27001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft u de garantie dat de informatiebeveiliging ten aanzien van uw archieven, dossiers en documenten bij ons veilig en betrouwbaar geregeld is.

Wilt u ook al uw dossiers en archieven veilig laten beheren of digitaliseren?
Neem contact met ons op en wij helpen u graag hiermee.

Deel dit bericht