Elektronisch patiëntendossier.. voor heel Europa?

Een systeem dat artsen in noodgevallen kunnen raadplegen om betere zorg aan een patiënt te geven, een arts die tijdens je vakantie een nieuw recept kan uitschrijven als blijkt dat je onvoldoende medicijnen hebt meegenomen… perfect toch?

Vorig jaar hebben we het op deze plek al gehad over de moeilijkheden rondom het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Enerzijds van groot belang om tot betere samenwerking en dus zorg te komen, anderzijds de angst voor privacy-schendingen en misbruik van gegevens.

Deze week werd in Brussel door de Europese Commissie een nieuw plan geïntroduceerd: de European Health Data Space (EHDS). Dit nieuwe systeem maakt het artsen mogelijk de digitale medische gegevens in te zien van een (buitenlandse) patiënt. Bij plotselinge ziekte of een ongeval kan zo direct rekening worden gehouden met de voorgeschiedenis en het medicijngebruik van een patiënt. En wie per ongeluk zijn noodzakelijke medicijnen op reis is vergeten, kan een lokale arts vragen nieuwe te verstrekken. Het moet voor mensen mogelijk zijn hun eigen gegevens in te zien en te controleren

Onderzoek en beleid
Behalve gemak voor arts en patiënt, kan een internationaal toegankelijk dossier ook bijdragen aan verder wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoekers en wetenschappers komt zo immers ook een schat aan medische informatie bij elkaar. In het voorstel van de commissie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee databeheersystemen; één voor de wetenschap en één voor de burgers.

De geanonimiseerde data voor de wetenschap kunnen bijvoorbeeld verspreiding van aandoeningen, gebruikte behandelmethodes en medicijngebruik in beeld brengen. Ook kan goede gegevensuitwisseling helpen een (internationaal) beleid te bepalen bij pandemieën.

Kosten
Invoering van het EHDS kost naar schatting tussen de 700 miljoen en 2,5 miljard euro. Veel geld, maar niet als je weet dat er nu jaarlijks voor 1,4 miljard aan medische scans wordt uitgegeven, waarvan zeker 10% niet nodig was als gegevens gekoppeld waren. In het EDHS kunnen digitale gegevens uit 27 EU-landen gekoppeld worden en dit zou rond 2025 in werking kunnen treden.

Veiligheid en privacy
Belangrijkste voorwaarde voor een invoering is uiteraard veiligheid. Niemand wil dat persoonlijke gegevens over je gezondheid in verkeerde handen terechtkomen. Toegang tot gegevens uitsluitend voor mensen die daartoe geautoriseerd zijn, goede beveiliging die bestand is tegen cyberaanvallen; op dit gebied moeten voldoende maatregelen worden genomen. Beveiliging van de gevoelige gegevens is een van de mogelijke bezwaren van het voorstel. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten moeten zich nog uitspreken over de plannen.

Medische gegevens veilig opgeslagen en toegankelijk voor bevoegde personen is een van de taken die View al jarenlang op zich neemt!

Deel dit bericht