Doetinchem Cohort Studie

Afgelopen week weer deelgenomen aan de “Doetinchem Cohort Studie”. Een project dat inmiddels al ruim 30 jaar(sinds 1987) loopt in Doetinchem. Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een speciale afdeling van de GGD, in opdracht van het RIVM. Een aantal jaar is het gekoppeld geweest aan het MORGEN-project (Monitoring Risicofactoren en Gezondheid), dat ook werd uitgevoerd in Maastricht en Amsterdam. Het project houdt in dat er een grote groep mensen gedurende lange tijd wordt gevolgd.

De deelnemers worden om de 5 jaar uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek naar tal van aspecten. Lengte, gewicht, bloeddruk, cholesterol en longfunctie worden gemeten, maar ook zijn er uitgebreide vragenlijsten over voeding, beweging, leefgewoonten en sociale omstandigheden. Ook zijn er wat testjes met betrekking tot spierkracht en bewegingssnelheid. Voor deelnemers boven de 50 wordt er daarnaast een test gedaan met betrekking tot het geheugen en de informatieverwerkingssnelheid. Alle gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Op deze manier worden er veel gegevens verzameld, die een beeld geven van alle factoren die van invloed zijn op het (al dan niet) gezond oud worden. Helaas zijn er de laatste jaren negatieve punten naar voren gekomen. Zo blijkt overgewicht op steeds jongere leeftijd voor te komen en zijn de gunstige trends in cholesterol tot stilstaan gebracht. Daarnaast komt “meervoudig ongezond gedrag” meer voor, dat wil zeggen de combinatie roken, ongezonde voeding, overmatig alcoholgebruik en lichamelijke inactiviteit. Het RIVM bewaart de gegevens en stelt ze beschikbaar voor onderzoek, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy. Persoonlijke gegevens en de onderzoeksgegevens zijn helemaal losgekoppeld. Ook bij View worden medische gegevens bewaard. Dankzij onze ISO-27001-certificering bent u er zeker van dat dit veilig en zorgvuldig gebeurt.

Het fysiek beheren van medische dossiers is tijdrovend en daardoor kostbaar. Digitalisering maakt de gegevens niet alleen goed toegankelijk, het scheelt ook in de kosten. Op de site is te vinden hoe we voor u de perfecte oplossing regelen. Content gerealiseerd door Helma Bode.

Deel dit bericht