Digitalisering en de Tweede Kamer

Op 14 februari besteedde Arjan Lubach in zijn televisieprogramma aandacht aan de digitale kennis (of het gebrek daaraan)/digitalisering in de Tweede kamer. Was er eindelijk een akkoord over het instellen van een vaste Kamercommissie voor digitale zaken, blijkt een aantal kandidaat-leden niet meer terug te keren in de Kamer. 

Hoe zat het ook alweer?
Vorig jaar hebben we op deze plaats al gesproken over het gebrek aan kennis van digitaliseren. Als er gesproken wordt over zaken die met gegevensopslag, privacy, invloed van grote Tech-bedrijven en dergelijke te maken hebben, wordt dat er vaak ‘bij gedaan’ door Kamerleden. Er werd een voorlopige commissie ‘Digitale Toekomst’ ingesteld die moest onderzoeken hoe dit verbeterd kon worden. Zij kwamen tot de conclusie dat er een vaste Kamercommissie digitale zaken moest komen. Deze zou na de verkiezingen van 2021 worden samengesteld. Een motie over dit voorstel werd op 6 oktober 2020 aangenomen.

Lubach
In ‘Zondag met Lubach’ kwam dit ter sprake en bleek een deel van de tijdelijke commissie, mensen met in ieder geval een redelijke kennis van zaken, na de verkiezingen niet meer terug te keren. Zo staat bijvoorbeeld commissievoorzitter Kathalijne Buitenweg niet meer op de lijst van Groen links en staan anderen op onverkiesbare plaatsen… Tijd om te kijken wie hun plaatsen kan overnemen in de ‘Digitale commissie’. Dit bleek nog niet zo eenvoudig; bekijk je de kandidatenlijsten, dan staan daar maar weinig mensen op die zich verdiept hebben in ICT. Terwijl voor iedereen duidelijk is dat dit tegenwoordig invloed heeft op heel veel aspecten van het dagelijks leven. Mensen die dit onderwerp als speerpunt hebben, zijn echter nauwelijks te vinden, zeker niet op verkiesbare plaatsen.

Partijprogramma’s
Zien politieke partijen het belang van digitalisering niet? Wat zeggen zij erover in hun verkiezingsprogramma’s? Hierover is een interessante vierdelige serie te lezen op de website van Security.NL. Zij hebben de partijprogramma’s doorgenomen en geven een overzicht van de ideeën en plannen van de verschillende partijen. Hierbij wordt in elke ‘aflevering’ een ander speerpunt genomen: cybersecurity, privacy, Big Tech en digitalisering. Het valt op dat sommige partijen helemaal of vrijwel niets melden over dit onderwerp. DENK-voorman Azarkan zat in de voorlopige commissie, maar dit heeft niet geleid tot enige vermelding in het partijprogramma. Andere partijen hebben soms een waslijst aan aandachtspunten, waarvan soms de vraag is hoe haalbaar of concreet de punten zijn. Extra geld en middelen voor diensten die toezicht moeten houden of criminaliteit moeten tegengaan, komt bij veel partijen terug. Ook het beschermen en waarborgen van persoonlijke gegevens en bijvoorbeeld belasting heffen op winsten van Tech-bedrijven zie je regelmatig. Er zitten ook opvallende punten bij: het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuursleden in het geval van datalekken bijvoorbeeld. Maar ook het voorstel om samen met NAVO-bondgenoten in het geval van cyberaanvallen te gaan ‘terughacken’. En maken veel partijen zich sterk voor de privacybescherming door cameraopslag sterk aan banden te leggen, een ander pleit er juist voor ‘de identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent met foto en naam via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar te maken’. Voor iedereen die het omgaan met persoonlijke gegevens, opslag en beveiliging serieus neemt, lijkt het in ieder geval verstandig goed kennis te nemen van de ideeën van de partijen. Als het dan ook nog lukt kandidaten te vinden die verstand hebben van digitaliseren, of op zijn minst interesse in hebben komt er hopelijk een deskundige Kamercommissie!

Content is gerealiseerd door: Helma Bode, scribia.nl

Deel dit bericht