Digitaliseren Nationaal Archief

Bijna een jaar geleden, op 21 oktober 2014, werd er door het Nationaal Archief een Europese aanbesteding gedaan voor zestien grootformaat boekscanners. Het Nationaal Archief zou deze scanners in bruikleen geven aan de Belastingdienst.

Bij de Belastingdienst in Heerlen werd vervolgens een dienstverleningscentrum geopend met als doel de gebonden materialen van de Rijksoverheid te digitaliseren. Voor de bedrijven in Nederland die hierin gespecialiseerd zijn, ongeveer zeven, werden hiermee aan de kant gezet. Dit leidde tot veel ophef in de Tweede Kamer, waarop Minister Bussemaker, die de aanbesteding deed, betoogde dat er ook opdrachten aan de markt werden gegund.

Op 16 april diende Erik Ziengs, Tweede Kamerlid, eenmotie in met de vraag of de aanbesteding kan worden teruggedraaid voor een eerlijke en transparante aanbestedingsprocedure voor haar digitaliseringswerkzaamheden. Deze motie werd door de kamer aangenomen, maar volgens Bussemaker is het niet meer nodig om dit terug te draaien. Volgens haar zou het teveel geld kosten om de procedure nog eens te starten. Dit werd de minister niet in dank afgenomen. Volgens een meerderheid van de kamer, had deze opdracht naar de marktpartijen moeten gaan, in plaats van naar de Belastingdienst. In ieder geval ligt de opdracht van het digitaliseren tot 1 juli 2016 bij de overheid, daarna zou de opdracht in een geheel of een deel daarvan naar de marktpartijen kunnen. Je kunt je afvragen of een Belastingdienst in staat is om die opdrachten goed uit te voeren. Voor de gespecialiseerde bedrijven levert dit weinig op. Of er werk naar hen wordt gespeeld blijft de vraag. Volgens het artikel in VIP zou de overheid er goed aan doen om dit werk alsnog naar de bedrijven met expertise te schuiven. Bij het optuigen van een scanstraat en het digitaliseren van complexe materialen is expertise en kennis nodig.

Heeft u ook nog een fysiek archief die u graag geheel of deels gedigitaliseerd wilt hebben? Of wilt u deze beveiligd laten beheren?
View helpt u graag bij het bekijken naar de mogelijkheden van uw archief. Neem contact met Karen Stoker of mail naar k.stoker@view.nl

Deel dit bericht