De Sleepwet

De Algemene en Militaire veiligheidsdiensten werken al jaren op basis van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Vanwege de toenemende technologisering van de samenleving gaat de oude wet, die sinds 2002 niet meer gewijzigd is, nu op de schop. In de nieuwe wet worden de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) uitgebreid. Het is de bedoeling dat deze zogenoemde Sleepwet volgend jaar in werking zal treden. Afgelopen week is er veel commotie geweest omtrent deze nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Sleepwet), maar waarom?

De wet
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zorgt ervoor dat taken in gebondenheid aan de wet en in ondergeschiktheid van de betrokken minister uitgevoerd moeten worden. In deze wet staat vermeld dat de AIVD onder andere als taak heeft om dreigings- en risicoanalyses op te stellen. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat grote hoeveelheden internet- en telefoonverkeer afgetapt kunnen worden om deze taak beter te volbrengen. Dit betekent dat toenemende dreigingen in kaart gebracht kunnen worden om de nationale veiligheid te beschermen. Bescherming van veiligheid klinkt natuurlijk goed, maar het aftappen van persoonlijke informatie is niet prettig. Arjen Lubach vergelijkt het met het ophangen van een videocamera in je huis, waarmee de overheid jou de gehele dag kan volgen. Daar werkt toch ook niemand aan mee?

Gevolgen
Betekend meer data eigenlijk wel meer veiligheid? Wat gebeurt er met alle, voornamelijk onbruikbare, data? Tegenstanders van de wet hebben uiteraard antwoord gegeven op deze vragen. Voornamelijk de onschuldige burgers zijn de dupe van deze wet. Als er één verdacht persoon in de omgeving woont, mag de hele wijk afgeluisterd worden, wat betekent dat de privacy van burgers geschonden wordt. Daarnaast mag alle data drie jaar bewaard blijven en ook nog eens gedeeld worden met buitenlandse veiligheidsdiensten. Je mag dan wel niets te verbergen hebben, toch niet zo prettig als jouw gegevens overal opgeslagen staan. De AIVD spreekt dit tegen door te zeggen dat het onderzoek, en daarmee het aftappen van informatie, goedgekeurd moet worden door de minister en een onafhankelijke commissie. Ook wordt het data verzamelen doelbewust verricht en wordt het grootste deel meteen verwijderd. Dit roept uiteraard vragen en reacties op: uit wie bestaat deze onafhankelijke commissie, wat gebeurt er als de minister vervangen wordt, wie heeft er toegang tot alle gegevens? En ga zo maar door… Kortom, nog een hoop onduidelijkheid omtrent deze nieuwe wet en de veiligheid van uw gegevens.

View Document Management
View doet er alles aan om te zorgen dat uw bestanden veilig zijn opgeslagen. Een van de maatregelen voor een betrouwbare omgeving voor uw archieven is de ISO 27001 certificering. Dit certificaat geeft de garantie dat View processen heeft ingericht voor de informatiebeveiliging ten aanzien van uw archieven.

Deel dit bericht