Cybercriminelen maken handig gebruik van zomer

Met handige trucjes maken cybercriminelen handig gebruik van de zomervakanties bij grote bedrijven. Daar waarschuwt de politie voor. Criminelen versturen onder andere e-mails met de baas van het bedrijf als afzender met een oproep geld over te maken.

Hoewel het logisch lijkt daar niet in te trappen, is de waarschuwing van de politie nodig. De politie geeft aan altijd factuurnummers te controleren en bij twijfel te bellen met de afzender ervan. Zeker bij het overdragen van je werk aan een collega in de vakantieperiode is het belangrijk om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te brengen. Daarnaast geeft de politie mee computers aan te laten staan mochten deze gehackt zijn. Door een computer uit te zetten, worden bewijsstukken verwijderd en sporen uitgewist. Volgens de politie kan de computer dan ook het beste aan blijven staan.

Papier versus digitaal
View werkt met digitale systemen, maar ook nog met papieren archieven. De risico’s zijn voor beide verschillend. Zo ligt voor de fysieke archieven bijvoorbeeld brand eerder op de loer en ligt het hacken van een systeem voor de digitale omgeving meer op de loer. Voor zowel de digitale omgeving als de fysieke archieven heeft View sterke beveiligingssystemen én voor iedere kant een passende oplossing bij zijn of haar archief. Zo kan View zorgen voor een veilige opslag van een fysiek archief en alleen de dossiers digitaal maken als dat nodig is. Zo worden er geen onnodige digitale bestanden gemaakt én liggen de fysieke archieven veilig achter slot en grendel bij het depot van View.

Contact
Weten van View voor u kan betekenen? Dat kan! Neem gerust contact met ons op, dan kijken wij met u mee.

Deel dit bericht