Curatoren verkopen persoonsgegevens na faillissement

Curatoren verkopen klantenbestanden van bedrijven die failliet zijn gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer, Trouw en Investico. Zij ontdekten dat de klantenbestanden, waaronder van een website voor gehoorbescherming, door curatoren aan de hoogste bieder werden verkocht.

Volgens de onderzoekers is de manier om persoonsgegevens over te kopen het zoveelste lek in de strenge Europese privacywetgeving. Daar waar bedrijven zich aan strenge regels moeten houden omtrent privacy, lijkt dit een manier om voor bedrijven om aan persoonsgegevens te komen. De Autoriteit Persoonsgegevens treedt niet op tegen de curatoren blijkt uit het stuk in De Groene Amsterdammer. Voor curatoren, zo geven de onderzoekers en een curator zelf aan, is het hoogste belang het verkopen van alles wat het failliete bedrijf heeft. De privacywetgeving vinden ze lastig om mee om te gaan, is onduidelijk of leggen ze simpelweg naast zich neer. Dat terwijl er ondertussen ook medische gegevens worden verkocht, zoals in het geval van de website over gehoorbescherming. Daarnaast, zo blijkt uit het onderzoek, is ook het overkopen van bedrijven een grote bron van persoonsgegevens. In het stuk noemen de onderzoekers als voorbeeld een app die werkte als een soort dashboard voor medische gegevens. Het bedrijf gaf aan op geen enkele manier gegevens met Google te delen. Doordat Google het bedrijf later overkocht, kwamen deze medische gegevens uiteindelijk toch bij Google terecht.

View Document Management
View is ISO gecertificeerd en is daardoor voorzien van de hoogste kwaliteitsnormen als het gaat om informatiebeheer. De documenten die u bij View opslaat, zijn veilig. Daar waar nodig, reflecteert View op haar handelen zodat ze constant kan verbeteren. Heeft u hulp nodig bij het opslaan of digitaliseren van uw archieven? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

Deel dit bericht