Adoptiedossiers vernietigd

Eind van de vorige eeuw werden er jaarlijks nog honderden buitenlandse kinderen geadopteerd. Nu blijkt dat de instantie die toezicht houdt op adoptie, in 1999 tientallen meters dossiers heeft vernietigd.

Eind van de vorige eeuw werden er jaarlijks nog honderden buitenlandse kinderen geadopteerd. Deze inmiddels volwassenen hebben soms de behoefte hun adoptiedossiers nog eens te bekijken. Het gaat tenslotte om hun persoonlijke ‘geschiedenis’. Met vaak informatie over hun biologische ouders, de hele procedure en de manier waarop ze naar Nederland zijn gekomen.

Nu blijkt dat de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKA), de instantie die toezicht houdt op adoptie, in 1999 tientallen meters dossiers heeft vernietigd…. De CA IKA geeft aan dat het indertijd niet nodig leek de dossiers te bewaren op het ministerie (van Veiligheid en Justitie) waar de Autoriteit onder valt.
De stukken lagen ook bij de Raad van de Kinderbescherming en bij adoptiediensten; vijf jaar na voltooiing van de adoptie mochten de stukken daarom vernietigd worden, volgens een toen gebruikte vernietigingslijst.

Maar wat als een adoptiedienst inmiddels niet meer bestaat? Voor betrokkenen is het ministerie dan de laatste plaats om toch nog gegevens te kunnen inzien.
Tegenwoordig worden adoptiedossiers blijvend bewaard bij het CA IKA; er is inmiddels veel meer oog voor het persoonlijke recht op afstammingsgegevens van geadopteerde mensen. Dit laat goed zien dat ‘voortschrijdend inzicht’ regels kan veranderen. Minister Weerwind van Rechtsbescherming liet in een reactie weten spijt te hebben van de gang van zaken, maar aan het gebeurde is helaas niets meer te veranderen.

Bewaartermijnen, vernietigingslijsten, regels over dossieropslag; allemaal zaken waarmee instellingen en bedrijven te maken hebben. Wettelijke termijnen hoe lang iets minimaal bewaard moet blijven, waarbij soms nog blijkt dat het moreel gezien beter zou zijn dit nog ruimer aan te houden, in het belang van de betrokkenen.

Wij van View kennen de regels en kunnen iedereen helpen met veilige opslag en passende vernietiging; met oog voor ieders privacy, veiligheid en historisch belang! Kijk voor meer informatie op onze pagina bewaartermijnen.

Deel dit bericht