Abnormaal Veel Gedoe (AVG)

Per 25 mei 2018 zal de AVG van kracht zijn. De AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, betekent dat dezelfde privacywetgeving geldt in heel de Europese Unie. Hiermee komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Het implementeren van de AVG, ook wel Abnormaal Veel Gedoe, kan veel vragen oproepen of leiden tot problemen binnen uw bedrijf, dus View geeft last minute nog enkele tips. 

Tip 1: registratie
De AVG zorgt voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties, omdat organisaties veel meer moeten vastleggen. De AVG stelt strengere eisen aan de registratie en melding van datalekken die zich in een organisatie hebben voorgedaan. Alle datalekken moeten geregistreerd worden, zodat dit gecontroleerd kan worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het beste is natuurlijk om datalekken te voorkomen, maar mocht het toch mis gaan zorg dan voor goede registratie.

Tip 2: bescherming persoonsgegevens
Daarnaast moet uw bedrijf ervoor zorgen dat persoonsgegevens goed beschermd zijn. Dit houdt in dat er niet meer gegevens dan noodzakelijk verzameld mogen worden en deze gegevens mogen ook niet onnodig lang bewaard worden. Dit zorgt voor versterking van de privacy rechten van burgers. Een database die up-to-date en overzichtelijk is zal uw organisatie hierbij helpen. Documenteer welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel uw organisatie dit doet en met wie de gegevens worden gedeeld. View helpt uw organisatie hier graag bij.

Tip 3: communiceren
Een andere belangrijke tip, waar het eigenlijk allemaal mee begint, is dat uw medewerkers op de hoogte moeten worden gesteld van de nieuwe privacyregels. Iedereen binnen de organisatie moet de AVG naleven dus iedereen moet weten welke gevolgen de AVG heeft en hoe zij hierop moeten reageren. De belangrijkste tip is dan ook dat er goed gecommuniceerd moet worden hoe alle medewerkers de AVG regels moeten implementeren.

View
Wilt u meer informatie over de AVG wet ontvangen? Of wilt u uw dossiers veilig extern laten beheren of digitaliseren, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Deel dit bericht