28 januari: Europese Dag van de Privacy

Sinds 2007 is 28 januari ‘Data Protection Day’, in het leven geroepen door de Raad van Europa. Omdat in 1981 op deze dag het Dataprotectieverdrag werd ondertekend, wordt op deze datum stilgestaan bij het belang van het veilig gebruik van persoonsgegevens.

De dag is bedoeld voor burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties. Burgers moeten goed worden geïnformeerd over hun rechten; wat mag er over je worden bewaard, wie heeft inzage, welke stappen kun je nemen als hier verkeerd mee wordt omgegaan?

Voor bedrijven en organisaties is het een dag om stil te staan bij de manier waarop persoonsgegevens beschermd en beveiligd worden. Hoe ga je als bedrijf om met persoonlijke gegevens, verloopt alles volgens de regels?

De ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ en de Uitvoeringswet die erbij hoort (UAVG), geeft hiervoor duidelijke richtlijnen. Goed om er af en toe bij stil te staan of deze ook altijd goed toegepast worden. We hebben met verschillende voorbeelden vorig jaar laten zien dat er nog weleens wat wil ‘lekken’.

Er zijn behoorlijke verschillen tussen de regelgeving in Europa en die in de VS. Nationale veiligheidswetten in de VS garanderen bijvoorbeeld niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonlijke gegevens. De bevoegdheden van de veiligheidsdiensten daar gaan veel verder dan in Europa.

Als het gaat om koppelen van persoonsgegevens is er ook betere bescherming in Europa. Whatsapp kondigde begin vorig jaar aan dat de gebruiksvoorwaarden gingen wijzigen. Persoonlijke gegevens zouden (verplicht) worden gedeeld met andere Facebookapplicaties. Door de Europese regelgeving geldt dit sinds februari 2021 niet voor Europese burgers; een goed voorbeeld van gegevensbescherming!

Zorgvuldig, veilig en volgens alle geldende regels omgaan met persoonlijke en andere vertrouwelijk data: een van de zekerheden die View Document Management zijn gebruikers biedt!

Wilt u weten hoe wij dit bij View organiseren?
Kijk op de pagina over AVG.

Content is gerealiseerd door: Helma Bode, scribia.nl

Deel dit bericht