Mislukte modernisering kost overheid 100 miljoen

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken kondigde in 2004 aan dat het landelijk persoonsregister gemoderniseerd moest worden. Tot voorheen had iedere gemeente haar eigen persoonsregister en moesten aangesloten instanties bij honderden verschillende gemeenten apart hun informatie ophalen. Zeer inefficiënt…

Modernisering landelijk persoonsregister
De modernisering hield twee dingen in. Ten eerste een centrale database waar alle gemeenten de persoonsgegevens dagelijks naartoe moesten kopiëren en ten tweede een softwarepakket waarmee alle gemeenten die persoonsgegevens op eenzelfde manier konden beheren. Gaandeweg werd het eerste punt ook nog gewijzigd, want persoonsgegevens in elke gemeente apart bijhouden bleek foutgevoelig en inefficiënt. Een landelijke database, die altijd de nieuwste gegevens bevat, moest alle gemeentelijke databases vervangen. Klinkt goed, maar waar ging het mis? De ambtenaren besteedden het bouwen van het softwaresysteem uit aan de Rijksdienst, maar zonder gedetailleerde richtlijnen hoe die database er dan uit moest zien. De Rijksdienst had alleen geen flauw benul, waardoor de ICT’ers, die het softwaresysteem daadwerkelijk moesten bouwen, ook geen duidelijkheid hadden. Het ontbreken van een plan, de desinteresse van ambtenaren en de onwil van de Rijksdienst om te veranderen zorgden voor miscommunicaties, chaos en verkeerd gebouwde softwaresystemen. In 2009 werd er een nieuw plan ontwikkelt en startte men vanaf de basis. “Wat moet er eigenlijk precies gebouwd worden en hoe krijgen we dat voor elkaar?” was destijds de vraag. Het overzetten van persoonsgegevens van 24 miljoen mensen bleek een immense klus. De oplossing was om het oude en nieuwe systeem drie jaar langs naast elkaar te laten draaien, zodat gemeenten in groepen hun gegevens konden verhuizen. Ook dat was geen succes want alles en iedereen liep langs elkaar heen. Ook een derde keer zal het project nog mislukken, terwijl er al meer dan 100 miljoen euro is uitgegeven. Dertien jaar later is er nog niets veranderd, maar het plan staat nog steeds: kabinet Rutte III wil de bevolkingsadministratie moderniseren.

View
Gedecentraliseerd werken is vaak foutgevoelig en niet efficiënt. Gegevens zijn niet ten alle tijden tot uw beschikking en raken gemakkelijk verloren tijdens uitwisseling. Een centrale database waar alle gegevens opgeslagen worden zorgen ervoor dat gegevens overzichtelijk beheerd kunnen worden. View helpt u graag bij het beheersbaar houden van uw archief.

Neem contact op voor meer informatie.

Deel dit bericht