Meer zorg in de zorg

Een grote hoeveelheid aan eisen en protocollen rondom administratie zorgt ervoor dat zorgverlening plaats moet maken voor papierwerk. Volgens GGZ Nederland zijn hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg dagelijks 33 procent van hun tijd kwijt aan administratieve activiteiten. Dit is meer dan het tweevoudige van de huidige norm van 15 procent. Dit betekent dat hulpverleners veel minder voor hun patiënten kunnen betekenen dan ze daadwerkelijk willen.

Toezicht op de zorgverlening is vanzelfsprekend en ook noodzakelijk. Verantwoording door zorgverleners zelf is daarbij essentieel. Echter, de verantwoording die een zorgverlener moet afleggen loopt de spuigaten uit. Zo moeten huisartsen bijvoorbeeld ieder jaar opnieuw een formulier invullen voor hulpmiddelen van patiënten met een chronische ziekte, terwijl dit niet per jaar verandert. Allerlei (overbodige) regels zorgen ervoor dat zorgverleners zich te veel bezig moeten houden met administratieve verplichtingen.

De GGZ is onder het motto “Minder Regelgekte Meer Zorg” een campagne gestart om de administratieve lasten met de helft te verminderen. De campagne sluit aan bij de beweging (Ont)Regel de Zorg, die zich richt op het terugdringen van (overbodige) administratieve handelingen. De GGZ wil ervoor zorgen dat patiënten weer de best mogelijk zorg krijgen. Zij willen de ‘regelgekte’ veranderen met 7 actiepunten, waarvan “de patiënt terug op één” en “de helft minder regels” als belangrijkst worden uitgelicht. De helft minder regels houdt in dat er drastisch veel regels moeten verdwijnen, maar ook dat er twee regels geschrapt moeten worden wanneer er één nieuwe regel bij komt. Nieuwe maatregelen zullen vooraf getoetst worden op de mate waarin ze mogelijk leiden tot nieuwe administratieve lasten. Daarnaast wordt gekeken of de bestaande handelingen wel noodzakelijk en doelmatig zijn. GGZ wil op de eerste plaats kritisch naar zichzelf kijken, omdat ook de eigen organisatie voor veel administratieve rompslomp zorgt. Daarnaast roept GGZ alle betrokken partijen op om gezamenlijk te strijden voor de patiënt en zich sterk maken voor meer zorg in de zorg.

Tip van View
Een tip van View is om ervoor te zorgen dat er niet te veel overbodige informatie wordt genoteerd, houdt het beheersbaar en overzichtelijk. Bekijk hier nog meer tips voor een opgeruimd archief. Wil je meer advies over een opgeruimd archief? Neem dan contact op met een van onze archiefspecialisten.

Deel dit bericht