Medische dossiers delen met onbekende bekenden?

Denk ik net; komkommertijd dus nieuws moet ‘gemaakt’ worden, maar dan lees ik dit over huisartsen en hun dossiers, frappant dat dit ‘zomaar’ gebeurt. Beste huisartsen, dit kan beter (vinden wij) en hebben al vele praktijken geholpen met een gedegen en wel veilige oplossingen voor de patiëntendossiers.

Want dit lazen wij vorige week:
Afgelopen woensdag was bij NOS nieuws te lezen dat een groot softwarebedrijf wekelijks alle medische gegevens van miljoenen Nederlanders opslaat. Een commercieel bedrijf, eigendom van een Canadese investeringsmaatschappij, kopieert alle patiëntendossiers en slaat ze ‘ergens’ in Europa op. NRC deed hier onderzoek naar en publiceerde een alarmerend bericht.

Wat ooit begon als een systeem om chronisch zieken beter te kunnen volgen, om hun zorgverleners eenvoudiger te laten samenwerken, is uitgegroeid tot de standaard. Of huisartsen dit wel echt willen, of al hun patiënten ermee instemmen? Hier wordt niet naar gevraagd; overstappen is voor de meeste artsen te gecompliceerd, aan alle patiënten toestemming vragen om hun gegevens te (laten)  delen praktisch niet haalbaar.

Voor mensen met een chronische ziekte, als diabetes of COPD, is uitwisseling van gegevens erg belangrijk. De podotherapeut heeft er belang bij te weten hoe het met de bloedwaarden van een diabetespatiënt zit.

Huisartsen hebben de keuze uit verschillende softwaresystemen om hun patiëntendossiers op te slaan. Maar om te zorgen dat deze gegevens ook gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners en de ziektekostenverzekeringen, is een vervolgstap nodig. Verschillende samenwerkingsverbanden van huisartsen kozen voor VIP Live, van softwarebedrijf Calculus. Het systeem functioneert goed en inmiddels maakt zo’n 80% (!)  van de huisartsenpraktijken er gebruik van.

Maar….. niet alleen de gegevens van chronische patiënten worden op deze manier breder toegankelijk gemaakt. Voor ‘het gemak’ kopieert het bedrijf wekelijks alle patiëntendossiers. Dus ook het verslag van een persoonlijk gesprek met je arts of laboratoriumuitslagen waaruit blijkt dat je een geslachtsziekte hebt. Opgeslagen in een datacentrum van Amazon, ergens in Europa – en dat laatste alleen omdat dat wettelijk verplicht is. Verschillende huisartsen maken zich hier zorgen om; huisartsen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de patiëntendossiers. Ongevraagd gegevens delen van patiënten die dit niet eens weten stuit hen tegen de borst. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging vindt dat artsen zelf moeten kunnen bepalen welke dossiers gedeeld mogen worden.

Overstappen naar een ander systeem dan? Veel samenwerkingsverbanden van artsen vinden dat wel erg veel ‘gedoe’. Er is nu veel ervaring opgedaan met het systeem, het werkt goed, huisartsen hebben het al druk genoeg; allemaal redenen het gewoon zo te laten. Kritische huisartsen hebben in de praktijk eigenlijk geen keuze, omdat ook zij deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Van de zestig zorgregio’s werken inmiddels vijftig met VIP Live van Calculus.

Calculus-directeur Brand reageert nogal laconiek: „Ik denk dat niemand heel grote problemen zou hebben als ergens bekend wordt dat je diabetes hebt. Daar zit het probleem niet.” Veel mensen weten inmiddels dat ‘ik heb niets te verbergen’ niet meer van toepassing is op persoonlijke data. Nog afgezien van de mogelijke consequenties bij het krijgen van een hypotheek of baan.

Maar is het wel mogelijk de medische gegevens veilig op te slaan, alleen te delen met zorgverleners die de huisarts zelf kiest en niet ‘automatisch’ de dossiers van alle patiënten wekelijks uit handen te geven? Uiteraard kan dit: net zoals vroeger de groene kaart met alle patiëntengegevens veilig in de la op de praktijk werd bewaard, kan in een veilige omgeving die data worden opgeslagen en opgevraagd die daadwerkelijk nodig is.

iView biedt een systeem waarbij de dossiers in eigen beheer zijn en blijven, uitsluitend toegankelijk voor daartoe gemachtigden. Met een server die in Nederland staat, conform de eisen van de AVG. Veilig, vertrouwd en makkelijk hanteerbaar: lees er meer over op deze site.

Met vriendelijke groet,
Wilfred Bussink (ism Helma Bode)

Bronnen:
‘Meerderheid medische dossiers wekelijks gekopieerd naar commercieel bedrijf’ (nos.nl)
Zonder hun medeweten worden de medische dossiers van miljoenen Nederlanders gekopieerd en ‘ergens’ opgeslagen – NRC

Deel dit bericht