Digitalisering van de rechtspraak

De komende jaren zal het digitaal procederen verplicht worden. Via een beveiligd portaal van de Rechtspraak kunnen advocaten een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. Wat betekent dit voor de rechtspraak? Wat verandert er? Digitalisering houdt in dat er geen uitwisseling van papier meer plaatsvindt tussen de partijen. Moch...

De komende jaren zal het digitaal procederen verplicht worden. Via een beveiligd portaal van de Rechtspraak kunnen advocaten een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met de rechtbank en de uitspraak bekijken. Wat betekent dit voor de rechtspraak? Wat verandert er? Digitalisering houdt in dat er geen uitwisseling van papier meer plaatsvindt tussen de partijen. Mocht er wel een papierstuk aangeleverd worden in de rechtbank, dan wordt deze vervangen door het digitale processtuk en zal het origineel vernietigd worden. Alle betrokken partijen krijgen toegang tot het digitale dossier en zij communiceren via het beveiligd portaal Mijn Rechtspraak. Nadat de zaak is afgesloten, is het dossier nog minimaal zes maanden te vinden in het portaal. Daarna kunnen de partijen stukken opvragen bij de administratieve afdeling van het gerecht. Invoering Het invoeren van het systeem is echter niet zo simpel. In de rechtspraak gaat het om grote aantallen, zeer vertrouwelijke, data. Deze data mag niet door iedere partij op hetzelfde moment ingezien of aangepast worden. Denk hierbij aan een concept-uitspraak, welke voor andere partijen onzichtbaar moet blijven tot de rechter een uitspraak doet. De veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem zijn van groot belang, maar ook het gebruiksgemak moet goed zijn. Invoering van het systeem is complex, maar als het doorgevoerd wordt brengt het vele voordelen met zich mee. Voordelen Door de digitalisering zullen alle stukken van begin tot eind van de procedure beschikbaar zijn voor iedere partij. Op het moment dat een andere partij een stuk heeft toegevoegd of de rechtbank een bericht heeft verstuurd, wordt er een e-mail verstuurd naar de wederpartij zodat deze gelijk op de hoogte is. Dit maakt de rechtspraak toegankelijker en sneller, maar u denkt waarschijnlijk: “wat als het dossier in verkeerde handen terecht komt?”. Om deze reden bevat het e-mailbericht geen persoonsgegevens. Daarnaast worden bepaalde stukken niet in het digitaal dossier opgenomen als er om een geheimhoudingsverzoek is gevraagd. Het proces zal ook sneller verlopen omdat de procedures eenvoudiger zijn en er sneller tot een uitspraak gekomen kan worden. Zaken kunnen hierdoor sneller afgehandeld worden en hoeven niet onnodig aangehouden te worden. Als laatst zal het administratieve werk verminderd worden. Geen tijd meer kwijt zijn aan het verzamelen, verpakken en versturen van dossierstukken, maar kunnen focussen op het echte werk, dat wil toch iedereen? Wilt u alvast een voorsprong nemen op deze digitalisering? Maak dan een afspraak met View.

Overzicht nieuws

Wij van View maken op deze site gebruik van cookies en dat betreft Google Analytics.

En dan ook zeer beperkt en zonder IP-tracking. Dit ivm de AVG. Heb jij vragen laat dan een berichtje achter via jagraag.nl