Artikel 7: 454 lid 1 Wgbo geeft als definitie weer: “De hulpverlener richt een medisch dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekeningen van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.” Andere termen die ook gebruikt worden zijn: patiëntendossier, elektronisch patiënt dossier (EPD), of cliëntendossier.

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Het elektronisch patiëntendossier zorgt ervoor dat zorgverleners altijd snel en gemakkelijk de actuele medische gegevens kunnen vinden én delen. Door de digitalisering wordt het archiefbeheer in zorginstellingen aanzienlijk efficiënter. Kijk op de pagina dossiers digitaliseren hoe wij dit aanpakken.

Nu, enkele jaren later, is het papieren medisch dossier nog steeds niet overal verdwenen. Dit heeft als gevolg dat er papieren en digitale dossiers door elkaar lopen. Deze splitsing van werkmethoden leidt ertoe dat er daarom nog steeds veel ruimte nodig is voor opslag van de papieren archieven. Het zoeken en raadplegen van deze dossiers kost veel tijd en dus geld.

Door de bewaartermijnen van medische dossiers (tot 20 jaar) blijven de papieren dossiers voorlopig nog wel even bestaan. Er wordt meestal namelijk voor gekozen om ze langzaam uit te faseren. Ook op zoek naar een oplossing om het medisch archief efficiënter te maken? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden toe te lichten.

Archiefopslag en archiefbeheer van medische dossiers

View Document Management is een specialist in het opslaan, beheren, digitaliseren en vernietigen van medische dossiers. Met jarenlange opgebouwde kennis en ervaring en ISO 27001 gecertificeerd, heeft View de passende oplossingen voor alle medische instellingen die graag van hun papieren dossiers verlost willen worden.

Scannen on Demand met iView voor patiëntendossiers

Papieren medisch dossiers die nog nauwelijks uit de kast komen, zullen ook in digitale vorm niet vaak geraadpleegd worden. Toch werkt het vaak beter als deze papieren dossiers niet meer in de organisatie aanwezig zijn. Deze fysieke dossiers worden in de beveiligde archiefdepot van View ondergebracht. Als een medisch dossier nodig is, wordt deze digitaal aangeleverd (scanning on demand). Zo wordt met een kleine investering het papieren archief langzamerhand omgezet naar digitaal.

In het beveiligde archiefdepot van View worden de dossiers individueel geïndexeerd en in iView geregistreerd. iView is de online database van View waarin de medische dossiers geregistreerd staan. De dossiers kunnen in iView worden opgevraagd en worden dan digitaal, binnen de afgesproken responstijd aangeleverd. Uiteraard in het juiste formaat van het EPD.

Wil jij  ook jouw medische dossiers in ons beveiligde en professionele archiefdepot onderbrengen? Neem dan contact op met View, we bespreken graag een passende oplossing.