Kinddossiers zijn dossiers waarin informatie over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Nederland bewaard en beschikbaar wordt gesteld. Het kinddossier wordt gebruikt door instellingen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gegevens over jongeren van 0 tot en met 18 jaar worden hierin bij gehouden.
Andere termen die ook gebruikt worden zijn: Elektronisch kinddossier, EKD of JGZ dossier.

Het elektronisch kinddossier

In 2008 is het EKD ingevoerd. Met de invoering van het EKD wilde men de leefomstandigheden van een kind beter in beeld brengen. Dit moest ervoor zorgen dat er tijdig ingegrepen zou kunnen worden bij problematische omstandigheden. Toen bleek dat niet alle instellingen direct meewerkten aan het digitaliseren van hun kinddossiers, besloot toenmalige minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, dat het tijd was voor een digitaliseringsplicht. Vanaf dat moment wordt voor alle baby’s die voor het eerst op het consultatiebureau komen een digitaal dossier aangelegd.

Nu, bijna tien jaar later, is het papieren kinddossier nog niet overal verdwenen. Dit heeft als gevolg dat er twee soorten dossiers door elkaar lopen. Enerzijds de papieren dossiers en anderzijds de digitale dossiers. De splitsing van werkmethoden leidt ertoe dat er nog steeds veel ruimte nodig is voor opslag voor de papieren archieven. Daarnaast kost het zoeken van de dossiers en het raadplegen ervan veel tijd en dus geld. Het elektronisch kinddossier zorgt er daarentegen voor dat zorgverleners de actuele (medische) gegevens snel en betrouwbaar kunnen vinden én delen.

Door de lange bewaartermijn van de kinddossiers, tot het 35e levensjaar, blijven de papieren dossiers nog wel even staan, als ervoor gekozen wordt om ze langzaam uit te faseren.

Archiefopslag en archiefbeheer van kinddossiers

View Document Management is een specialist in het opslaan, beheren, digitaliseren en vernietigen van het fysieke medische dossier. Met jarenlange opgebouwde kennis en ervaring (o.a. bij CJG Rijnmond en GGD Amsterdam) en ISO 27001 gecertificeerd , heeft View passende oplossingen voor alle jeugd gezondheidsinstellingen die graag van haar papieren dossiers verlost willen worden.

Kinddossiers digitaliseren

Een oplossing die View biedt, is bulk scanning. Dit is vooral handig voor dossiers van kinderen tot veertien jaar. De systemen van View kunnen rechtstreeks geïmporteerd worden in KIS. Daarmee zijn alle kinddossiers van kinderen die nog onder controle van een jeugdarts staan digitaal beschikbaar. Op locatie wordt er met één methode voor alle dossiers gewerkt.

Archiefbeheer met scannen on demand van kinddossiers

Fysieke dossiers van kinderen die niet meer onder controle van een jeugdarts staan (14+), maar die nog wel bewaard moeten blijven, kunnen worden opgeslagen in een beveiligd archiefdepot van View. Zodra er een dossier nodig is, wordt het fysieke dossier gedigitaliseerd en geïmporteerd in KIS.
Het grote voordeel van deze oplossing is dat er op de werkvloer met een uniforme werkwijze voor alle dossiers gewerkt wordt. Papieren dossiers zijn niet meer aanwezig en er zijn geen investeringen vooraf meer nodig.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor de archivering en/of digitalisering van jullie kinddossiers? Maak dan een afspraak met View. Wij komen jou graag bijpraten over de oplossingen die View biedt.