Het vastleggen van informatie in documenten uit de techniek en industrie wereld is veelal complex en gaat vaak over vele jaren. Zonder goede techniek zouden veel productieprocessen veel minder efficiënt verlopen. De mechanische en automatiseringssystemen achter deze processen zijn namelijk het werk van technici. Al deze installaties kennen vele specificaties, bouwtekeningen, toeleveranciers, garanties, inspecties en componenten. Kortom, veel data en dus veel dossiers.

Beginnen bij de bron

Bij technische installaties liggen er altijd de originele tekeningen ergens opgeslagen. Hetzij op papier of al (deels) digitaal. Door upgrades en aanpassingen worden er ook meteen weer nieuwe documenten gecreëerd die de oude overschrijven of als een aparte paragraaf toegevoegd worden. Net zoals onduidelijk wellicht deze zin hierboven staat, zo onduidelijk kan het ook worden in de structuur van die zelfde technische data.

Daarom beginnen wij eerst met een onderzoek in deze documentstructuur. Waar is het begonnen, hoe is nu de indeling, is dit een logische indeling en wie heeft toegang tot deze data? Eerst inventariseren en dan pas goed archiveren. Zonder een goede blauwdruk vertaal je de papieren chaos in een digitale chaos. Hoop kosten en resultaat belabberd.

Beheren en of digitaliseren

Nadat het e.e.a. overzichtelijk is geworden voor zowel u en uw organisatie, kunnen wij aan de slag. Welke documenten blijven op papier en mogen tegen een kleine maandelijkse vergoeding in ons veilige archiefdepot opslaan? En welke dossiers krijgen voorrang om te digitaliseren.

Of het nu A0-formaat is, een kassabonnetje, gevoelige, geheime dossiers of één dossier dat bestaat uit 12 ordners, het hele spectrum is in ons team en organisatie ingericht om veilig en vertrouwd te verwerken.

De digitale dossiers kunnen in uw eigen systeem toegevoegd worden of wij bieden de optie om al deze data en digitale dossiers te beheren in onze applicatie iView. Alle kennis in één zuivere bron en de kracht van digitale deelbaarheid. Dit 24/7 en overal ter wereld.

Na verwerking

Deze technische dossiers en tekeningen kunnen wij ook vertrouwelijk vernietigen en/of langdurig opslaan in ons beveiligde archiefdepot. Door de hernieuwde structuur is er ook beter inzicht in de dossiers. Welke documenten moeten bewaard blijven voor bijvoorbeeld garanties en/of kennis en welke documenten moeten vernietigd worden i.v.m. AVG en aanpalende zaken. Dus niet alleen aan de voorkant oppakken, digitaliseren en beheren, maar ook de afronding en vernietiging is bij ons goed ingericht.

View is ISO 27001 (informatieveiligheid) gecertificeerd en voldoet aan de maximale veiligheidseisen. Zowel voor u als voor ons altijd een extra veiligheidspal.